23 Item(s)

Gopak Ultralight Staging

Gopak Ultralight Staging Package A

Only £2,146.00 + VAT
RRP £5,365.00

Gopak Ultralight Staging Package B

Only £3,108.00 + VAT
RRP £7,770.00

Gopak Ultralight Staging Package C

Only £3,958.00 + VAT
RRP £9,895.00

Gopak Ultralight Staging Package D

Only £4,465.00 + VAT
RRP £11,163.00

Gopak Ultralight Choir Package 1

Only £4,866.00 + VAT
RRP £12,165.00

Gopak Ultralight Choir Package 2

Only £3,244.00 + VAT
RRP £8,110.00

Gopak Ultralight Choir Package 3

Only £4,325.00 + VAT
RRP £10,813.00

Small storage trolley for Gopak Ultralight staging

Part No: 86346
£275.00
+ VAT
(£330.00 inc VAT)
RRP £688.00

Large Storage Trolley For Gopak Ultralight Staging

Part No: 86345
£447.00
+ VAT
(£536.40 inc VAT)
RRP £1,118.00

Straight Guardrail Bracket For Gopak Ultralight Staging

Part No: 87396
£33.00
+ VAT
(£39.60 inc VAT)
RRP £83.00

Corner Guardrail Bracket For Gopak Ultralight Staging

Part No: 87397
£61.00
+ VAT
(£73.20 inc VAT)
RRP £153.00

Riser Clamp For Gopak Ultralight Staging

Part No: 102944
£4.00
+ VAT
(£4.80 inc VAT)
RRP £10.00

Pack Of 20 Riser Levellers For Gopak Ultralight Staging

Part No: 102943
£14.00
+ VAT
(£16.80 inc VAT)
Pack Size: 20, £0.70 each
RRP £35.00

Pack Of 50 Anti Slip Risers For Gopak Ultralight Staging

Part No: 102942
£15.00
+ VAT
(£18.00 inc VAT)
Pack Size: 50, £0.30 each
RRP £38.00

23 Item(s)

Gopak Ultralight Staging

image description
WAYS TO PAY