23 Item(s)

Gopak Ultralight Staging

Gopak Ultralight Staging Package A

Only £2,130.00 + VAT
RRP £4,422.00

Gopak Ultralight Staging Package B

Only £3,085.00 + VAT
RRP £6,403.00

Gopak Ultralight Staging Package C

Only £4,199.00 + VAT
RRP £8,716.00

Gopak Ultralight Staging Package D

Only £4,737.00 + VAT
RRP £9,832.00

Gopak Ultralight Choir Package 1

Only £5,163.00 + VAT
RRP £10,327.00

Gopak Ultralight Choir Package 2

Only £3,442.00 + VAT
RRP £6,885.00

Gopak Ultralight Choir Package 3

Only £4,589.00 + VAT
RRP £9,181.00

Small storage trolley for Gopak Ultralight staging

Part No: 86346
£264.00
+ VAT
(£316.80 inc VAT)
RRP £530.00

Large Storage Trolley For Gopak Ultralight Staging

Part No: 86345
£430.00
+ VAT
(£516.00 inc VAT)
RRP £862.00

Straight Guardrail Bracket For Gopak Ultralight Staging

Part No: 87396
£32.00
+ VAT
(£38.40 inc VAT)
RRP £80.00

Corner Guardrail Bracket For Gopak Ultralight Staging

Part No: 87397
£59.00
+ VAT
(£70.80 inc VAT)
RRP £148.00

Riser Clamp For Gopak Ultralight Staging

Part No: 102944
£4.00
+ VAT
(£4.80 inc VAT)
RRP £10.00

Pack Of 20 Riser Levellers For Gopak Ultralight Staging

Part No: 102943
£14.00
+ VAT
(£16.80 inc VAT)
Pack Size: 20, £0.70 each
RRP £35.00

Pack Of 50 Anti Slip Risers For Gopak Ultralight Staging

Part No: 102942
£15.00
+ VAT
(£18.00 inc VAT)
Pack Size: 50, £0.30 each
RRP £38.00

23 Item(s)

Gopak Ultralight Staging

image description
WAYS TO PAY